Drevni Egipat
Hor-Aha
Heteferes I.
Nefermaat i Itet
Rahotep i Nofret
Hemiunu
Stara Kina
Dinastija Xia (na engleskom)
Izrael
Povijesnost Isusa
Polinezija
Maori
Mitologija
Ašera
Meksiko
María Félix

Nasilje u Bibliji

Katekizam Rimokatoličke crkve

„Knjige Starog i Novog zavjeta u cjelini, sa svim njihovim dijelovima, sveta Majka Crkva na temelju apostolske vjere drži svetima i kanonskima zato što – po nadahnuću Duha Svetog napisane – imaju Boga za autora i što su Crkvi kao takve predane.“

Zagovaranje vjerskog rata

„Ako pođeš u rat na svoje neprijatelje te vidiš konje, kola i narod brojniji od sebe, ne boj ih se! Ta s tobom je Jahve, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske. Prije boja neka svećenik istupi i govori narodu. Neka im kaže: 'Čuj, Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu! Ne plašite se! Ne bojte se! Ne dršćite pred njima! Ta Jahve, Bog vaš, ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi.'“

Rat protiv Amalečana

„Poslušaj, dakle, riječi Jahvine. OVAKO GOVORI Jahve nad vojskama: Sada idi i udari na Amaleka, izvrši 'herem', kleto uništenje, na njemu i na svemu što posjeduje; ne štedi ga, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce!“
Ovaj opis klanja i razaranja je izmišljen mit. Nema nikakva povijesna utemeljenja.

Rat protiv Midjanaca

„Jahve reče Mojsiju: 'Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.' A Mojsije reče narodu: 'Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance, da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu.'
Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.
Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. Ognjem spale sve gradove njihove u kojima su živjeli i sva njihova naselja, a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.
Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. Reče im: 'Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.'

Žrtvovanje nevinih

„U dane Davidove vladaše jednom glad tri godine uzastopce. David se obrati Jahvi, a Jahve mu odgovori: 'Na Šaulu i njegovu domu leži krvna krivnja jer je pogubio Gibeonce.'
'Što da vam učinim i čime da vam dadem zadovoljštinu da biste blagoslovili baštinu Jahvinu?' 'Čovjek koji nas je zatirao i koji je smišljao da nas uništi, od njegovih potomaka neka nam se preda sedam ljudi da ih objesimo pred Jahvom u Gibeonu na gori Jahvinoj.' Kralj odvrati: 'Dat ću vam ih.'
...i oni ih objesiše na gori pred Jahvom. Pošto izvršiše sve što je kralj zapovjedio, Bog se smilova zemlji.“

Jahvin narod spaljuje svoju djecu

„Odbacili su sve zapovijedi Jahve, Boga svoga, i načinili su sebi salivene idole, dva teleta. Podigli su ašere, klanjali se svoj vojsci nebeskoj i služili Baalu. Provodili su svoje sinove i kćeri kroz oganj, odavali se vračanju i gatanju, čineći tako zlo u očima Jahvinim i razjarujući ga“
Kralj Jošija je kraljevao oko 50 godina prije izgnanstva i vladao 31 godinu. Čak i u tako kasnom razdoblju, morao se posvetiti zaustavljanju običaja izraelaca da žrtvuju djecu božanstvu Molohu.

Ezekijel bijaše prorok tijekom i nakon izgnanstva u Babilonu.
Kao Božji glasnogovornik, Ezekijel prigovara Židovima što spaljuju svoju djecu u čast drugih bogova:
„Sinove si svoje i kćeri uzimala koje meni porodi i njima ih za hranu klala. Malo ti bijaše tvoga bludničenja, pa si čak i djecu moju davala da se njima na čast kroz oganj provedu! U svim tim gnusobama i bludu svojemu ne spomenu se dana mladosti svoje, kad si se gola i naga u krvi svojoj koprcala.“

Vrhunac božanskog licemjerja
„No zakleh se u pustinji da ću ih raspršiti među narode i rasijati po zemljama, jer nisu vršili mojih zakona i jer prezreše moje uredbe i jer subote moje oskvrnjivahu i oči upirahu u kumire svojih otaca. I zato im dadoh uredbe koje ne bijahu dobre, zakone koji usmrćuju: da se oskvrnjuju svojim prinosima, provodeći kroz oganj svoju prvorođenčad. Htjedoh tako da ih zastrašim, neka znaju da sam ja Jahve.“

Aj

“Tada reče Jahve Jošui: 'Zamahni kopljem što ti je u ruci prema Aju: predajem ti ga u ruke. Učini s Ajem i s njegovim kraljem kao što si učinio s Jerihonom i njegovim kraljem; ali vam je slobodno da prigrabite plijen iz njega i njegovu stoku. Postavi gradu zasjedu s leđa.' Kad su Izraelci pobili sve stanovnike Aja na otvorenu polju i u pustinji, kuda su ih gonili, i kada svi padoše od mača, vratiše se Izraelci u Aj i sasjekoše mačem sve što bješe u njemu. Bilo je dvanaest tisuća onih koji su izginuli toga dana, ljudi i žena - sav Aj.“
Arheolozi su otkrili da je grad Aj bio u ruševinama daleko prije vremena postojanja Izraela. Jerihonske čudesne trube spadaju u isti rang izmišljotina.

Prorok Ilija kolje 450 tuđih proroka na gori Karmelu

“Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. 'Jahve je Bog! Jahve je Bog!' Ilija im reče: 'Pohvatajte proroke Baalove da nijedan od njih ne utekne!' I oni ih pohvataše. Ilija ih odvede do potoka Kišona i ondje ih pobi.“
Tako piše u Jeruzalemskoj Bibliji. Drugi prijevodi Biblije jasno navode da je Ilija pobio i 400 proroka božice Ašere, Jahvine žene:
„Now then send and gather to me all Israel at Mount Carmel, together with 450 prophets of Baal and 400 prophets of the Asherah, who eat at Jezebel's table.“ (New American Standard Bible)

Ne samo da su narodi koje su Izraelci napali na njihovom teritoriju bili kulturno napredniji, nego su upravo Izraelci bili ti koji su klali zarobljenike i svoju djecu na žrtvenicima.

Valentino Križanić

Free Web Hosting